Uträkning av avgiften inom barnomsorgen
     
Bruttomånadsinkomst:  
Antal barn Omsorgsform Timintervall Avgift
Barn 1
(det yngsta):
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4 el fler:  
*) Förskolebarn 3 - 5 år erhåller reducerad avgift fr.o.m. 1 september det år barnet fyller 3 år t.o.m. 31 maj det år barnet fyller 6 år.
    Summa avgift: